Are you cleaning your face every day? Do you see your pores clogged and skin texture rough and bumpy or your complexion is clean and glowy? Remember that only clean skin can absorb properly serums and creams that you put on top! I know that many of us forget to do this step sometimes due to fatigue or after a night out, but remember when you next time feel lazy, your skin is suffering and in the morning you can wake up with a few blemishes on your face.

Cleaning the skin every morning and evening is a crucial step in our skin care. In the morning you are removing excess oil that came to the surface during the night, because during the night skin is regenerating and many metabolic processes are happening. In the evening you are removing dirt, makeup, oil and other unwanted debris together with dead cells. During the day our skin is constantly covered with pollutants, bacteria, makeup, during the summer time with sun protection and without cleaning and washing our skin would be covered with a thick layer of dirt. Further more that can lead to a serious acne problems and also to boost your aging process.

My two favorite products for cleaning the face are CeraVe hydrating cleanser and Neostrata exfoliating facial wash.

CeraVe hydrating facial cleanser is a gentle face wash that removes, dirt, makeup and other debris without disrupting natural barrier. One of the main ingredients are ceramides like in all CeraVe products and they help to reinforce skin protective barrier and keep the moisture inside together with hyaluronic acid that attracts moisture to the upper layer of the skin. With my experience in using hyaluronic acid, I think that it is very important that you apply a cream or lotion with certain level of natural oils, depending on skin type, immediately after using a product that contains hyaluronic acid to prevent evaporating of moisture from the skin surface. CeraVe is developed with dermatologists and after using it your skin won’t feel dry or tight. It is non comedogenic and non irritating, without perfume, limonene and linalool. It says on the packaging that is more for normal to dry skin but it is so mild that I don’t have any problems using it although I have an oily t-zone. If your pharmacy is not selling CeraVe you can order it on-line very easily.

Next product for washing the face is a foam and it is for all skin types including sensitive and oily. It is Neostrata exfoliating facial wash. Package is very hygienic you can not open it and on the top there is a diffuser that produces a foam and releases the product. One pump is enough for me to properly and thoroughly wash my face. This product is more expensive than CeraVe and with different ingredients. It refines skin texture and lightens pigmentations with regular daily use and you can see first improvements in your skin color glow and brightness after two months. This product contains polyhydroxy acids that are gentle enough to the skin ( you will not have peeling or dryness) but on a long run powerful enough to shrink your pores, smooth skin texture and promote cell regeneration. This foam is without any smell, perfume and color, it is soap free and it balances skin’s PH.

I hope that this was helpful for you and I can not wait to wash my face this evening together with all of you!

 

DE BÄSTA ANSIKSTRENGÖRINGAR

Rengör du ditt ansikte varje dag? Ser du att porerna är igensatta och hudstrukturen grov och ojämn eller att din hud är ren och glödig? Kom ihåg att endast ren hud kan absorbera serum och krämer som du lägger på den ordentligt! Jag vet att många av oss glömmer att göra detta steg ibland, på grund av trötthet eller efter en utekväll, men kom ihåg att när du nästa gång känner dig lat, lider din hud och på morgonen kan du vakna med några fläckar på din ansikte.

Att rengöra huden varje morgon och kväll är ett viktigt steg i vår hudvård. På morgonen tar du bort överskott av olja som kom till ytan under natten, för under natten förnyas vår hud och många metaboliska processer händer. På kvällen tar du bort smuts, smink, olja och annat oönskat skräp tillsammans med döda celler. Under dagen täcks vår hud ständigt med föroreningar, bakterier, smink, under sommartiden med solskydd, och utan rengöring och tvätt skulle vår hud täckas med ett tjockt smutsskikt. Ytterligare mer som kan leda till allvarliga akneproblem och också öka din åldrande.

Mina två favoritprodukter för rengöring av ansiktet är CeraVe hydrating rengöringsmedel och Neostrata exfolierande ansikts tvätt.

CeraVe hydrating ansiktsrengöring är en mild ansikts tvätt som tar bort smuts, smink och annat skräp utan att störa den naturliga barriären. En av huvudingredienserna är ceramider, liksom i alla CeraVe-produkter, och de hjälper till att förstärka hudskyddsbarriären och hålla fukten inuti tillsammans med hyaluronsyra som lockar fukt till hudens övre lager. Med min erfarenhet av att använda hyaluronsyra, tror jag att det är mycket viktigt att man applicerar en kräm eller lotion med viss nivå av naturliga oljor, beroende på hudtyp, omedelbart efter att man har använt en produkt som innehåller hyaluronsyra för att förhindra avdunstning av fukt från hudytan. CeraVe är utvecklad med hudläkare och efter att ha använt den kommer man inte att känna sig torr eller tät. Det är icke-komedogent och inte irriterande, utan parfym, limonen och linalool. Förpackningen säger att det är mer för normal till torr hud men det är så milt att jag inte har några problem med att använda den även om jag har en fet olja. Om ditt apotek inte säljer CeraVe kan du beställa det online mycket enkelt.

Nästa produkt för att tvätta ansiktet är ett skum och det är för alla hudtyper inklusive känsliga och fet. Det är Neostrata exfolierande ansikttvätt. Paketet är mycket hygieniskt: man kan inte skruva av flaskan och på toppen finns en diffusor som producerar skum och släpper ut produkten. En pump räcker för mig för att ordentligt och noggrant tvätta ansiktet. Denna produkt är dyrare än CeraVe och med olika ingredienser. Det förfina hudens struktur och lättare pigmenter med regelbunden daglig användning och man kan se första förbättringar i hudfärgens glöd och ljusstyrka efter två månader. Denna produkt innehåller polyhydroxisyror som är tillräckligt skonsamma mot huden (man kommer inte att ha peeling eller torrhet) men på lång sikt kraftfull nog för att krympa dina porer, jämn hudstruktur och främja cellförnyelse. Detta skum är utan lukt, parfym och färg, det är tvålfritt och balanserar hudens PH.

Jag hoppas att detta var till hjälp för dig och jag ser fram emot att tvätta mitt ansikte i kväll tillsammans med er alla!