Hello everyone! Today I want to speak about sun protection. Now, when summer is officially here, I think that we should enjoy as much as we can being outside in a walk or a picnic with friends, but we should also think about our skin. It is the only one that we have so it needs to last. Also skin is the biggest organ in our body. I know that we all love sun, bronzed skin and taking as much as possible of that famous vitamin D, but sun is not so naive anymore and there are a few things that we should know before we go sunbathing.

Did you know that around 80% of all signs of aging are caused by sun damage on the skin? Here I am not talking about redness, sunburn, etc. I am talking about collagen damage in deep layers of the skin, sun spots, which many people call age spots, wrinkles, dryness, etc. So EVERYBODY should use a sun protective cream. Not only if you are pale and sensitive, but also if you have dark or olive skin, the thing that you are not getting sunburn doesn’t mean that your skin is not being damaged by sun and in a process of advanced aging.

So, sun protective creams and lotions are different in a sense of height of protective factor, waterproof abilities and photo stability. Also intensity of ultra violet rays depends of the time of the year, time during the day, pollution, clouds, etc. We have UVB and UVA rays. UVB rays make around 5% of sun rays and they are causing redness, burns, upper layer skin damage and skin cancer. UVA rays are making 95% of sun rays they are penetrating deep into the skin and causing permanent damage, allergic reactions, pigmentations and premature aging. While UVB rays are having current effect on the skin, UVA rays are making cumulative damage. To be protected from UVA rays we should use sun protection every day during entire year even when it is completely cloudy because these rays are still there.

We have two types of sun protective filters in creams and lotions: physical and chemical. Physical filters like zincoxide and titanium dioxide are acting like mirrors on skin surface and they are sending back those rays. Chemical filters are taking UV rays and they are neutralizing them in the skin before they make any damage. When you use products that contain chemical filters you need to apply them 20 minutes before sun exposure. And be aware that we should re-apply sun protection every two hours even if we use spf 50! If on the packaging of sun cream it says that it is mineral, that means that it contains physical filters. Mineral sun protection you can apply just before sun exposure. And to help our skin from the inside to be safer under the sun we can also take pills that contain extract of the plant Leucotomas polypodium. I will share with you photos of my favorite sun protective creams and I hope that all of you will have nice holiday and enjoy seaside time with protection. Since I am phototype 1 my protective factor is always 50!


 

Are you cleaning your face every day? Do you see your pores clogged and skin texture rough and bumpy or your complexion is clean and glowy? Remember that only clean skin can absorb properly serums and creams that you put on top! I know that many of us forget to do this step sometimes due to fatigue or after a night out, but remember when you next time feel lazy, your skin is suffering and in the morning you can wake up with a few blemishes on your face.

Cleaning the skin every morning and evening is a crucial step in our skin care. In the morning you are removing excess oil that came to the surface during the night, because during the night skin is regenerating and many metabolic processes are happening. In the evening you are removing dirt, makeup, oil and other unwanted debris together with dead cells. During the day our skin is constantly covered with pollutants, bacteria, makeup, during the summer time with sun protection and without cleaning and washing our skin would be covered with a thick layer of dirt. Further more that can lead to a serious acne problems and also to boost your aging process.

My two favorite products for cleaning the face are CeraVe hydrating cleanser and Neostrata exfoliating facial wash.

CeraVe hydrating facial cleanser is a gentle face wash that removes, dirt, makeup and other debris without disrupting natural barrier. One of the main ingredients are ceramides like in all CeraVe products and they help to reinforce skin protective barrier and keep the moisture inside together with hyaluronic acid that attracts moisture to the upper layer of the skin. With my experience in using hyaluronic acid, I think that it is very important that you apply a cream or lotion with certain level of natural oils, depending on skin type, immediately after using a product that contains hyaluronic acid to prevent evaporating of moisture from the skin surface. CeraVe is developed with dermatologists and after using it your skin won’t feel dry or tight. It is non comedogenic and non irritating, without perfume, limonene and linalool. It says on the packaging that is more for normal to dry skin but it is so mild that I don’t have any problems using it although I have an oily t-zone. If your pharmacy is not selling CeraVe you can order it on-line very easily.

Next product for washing the face is a foam and it is for all skin types including sensitive and oily. It is Neostrata exfoliating facial wash. Package is very hygienic you can not open it and on the top there is a diffuser that produces a foam and releases the product. One pump is enough for me to properly and thoroughly wash my face. This product is more expensive than CeraVe and with different ingredients. It refines skin texture and lightens pigmentations with regular daily use and you can see first improvements in your skin color glow and brightness after two months. This product contains polyhydroxy acids that are gentle enough to the skin ( you will not have peeling or dryness) but on a long run powerful enough to shrink your pores, smooth skin texture and promote cell regeneration. This foam is without any smell, perfume and color, it is soap free and it balances skin’s PH.

I hope that this was helpful for you and I can not wait to wash my face this evening together with all of you!

 

DE BÄSTA ANSIKSTRENGÖRINGAR

Rengör du ditt ansikte varje dag? Ser du att porerna är igensatta och hudstrukturen grov och ojämn eller att din hud är ren och glödig? Kom ihåg att endast ren hud kan absorbera serum och krämer som du lägger på den ordentligt! Jag vet att många av oss glömmer att göra detta steg ibland, på grund av trötthet eller efter en utekväll, men kom ihåg att när du nästa gång känner dig lat, lider din hud och på morgonen kan du vakna med några fläckar på din ansikte.

Att rengöra huden varje morgon och kväll är ett viktigt steg i vår hudvård. På morgonen tar du bort överskott av olja som kom till ytan under natten, för under natten förnyas vår hud och många metaboliska processer händer. På kvällen tar du bort smuts, smink, olja och annat oönskat skräp tillsammans med döda celler. Under dagen täcks vår hud ständigt med föroreningar, bakterier, smink, under sommartiden med solskydd, och utan rengöring och tvätt skulle vår hud täckas med ett tjockt smutsskikt. Ytterligare mer som kan leda till allvarliga akneproblem och också öka din åldrande.

Mina två favoritprodukter för rengöring av ansiktet är CeraVe hydrating rengöringsmedel och Neostrata exfolierande ansikts tvätt.

CeraVe hydrating ansiktsrengöring är en mild ansikts tvätt som tar bort smuts, smink och annat skräp utan att störa den naturliga barriären. En av huvudingredienserna är ceramider, liksom i alla CeraVe-produkter, och de hjälper till att förstärka hudskyddsbarriären och hålla fukten inuti tillsammans med hyaluronsyra som lockar fukt till hudens övre lager. Med min erfarenhet av att använda hyaluronsyra, tror jag att det är mycket viktigt att man applicerar en kräm eller lotion med viss nivå av naturliga oljor, beroende på hudtyp, omedelbart efter att man har använt en produkt som innehåller hyaluronsyra för att förhindra avdunstning av fukt från hudytan. CeraVe är utvecklad med hudläkare och efter att ha använt den kommer man inte att känna sig torr eller tät. Det är icke-komedogent och inte irriterande, utan parfym, limonen och linalool. Förpackningen säger att det är mer för normal till torr hud men det är så milt att jag inte har några problem med att använda den även om jag har en fet olja. Om ditt apotek inte säljer CeraVe kan du beställa det online mycket enkelt.

Nästa produkt för att tvätta ansiktet är ett skum och det är för alla hudtyper inklusive känsliga och fet. Det är Neostrata exfolierande ansikttvätt. Paketet är mycket hygieniskt: man kan inte skruva av flaskan och på toppen finns en diffusor som producerar skum och släpper ut produkten. En pump räcker för mig för att ordentligt och noggrant tvätta ansiktet. Denna produkt är dyrare än CeraVe och med olika ingredienser. Det förfina hudens struktur och lättare pigmenter med regelbunden daglig användning och man kan se första förbättringar i hudfärgens glöd och ljusstyrka efter två månader. Denna produkt innehåller polyhydroxisyror som är tillräckligt skonsamma mot huden (man kommer inte att ha peeling eller torrhet) men på lång sikt kraftfull nog för att krympa dina porer, jämn hudstruktur och främja cellförnyelse. Detta skum är utan lukt, parfym och färg, det är tvålfritt och balanserar hudens PH.

Jag hoppas att detta var till hjälp för dig och jag ser fram emot att tvätta mitt ansikte i kväll tillsammans med er alla!


 

 

 

Avocado is very well known for it’s amazing health properties, containing a lot of healthy fatty acids in a relatively low caloric level. You all probably know how good is avocado oil for cooking, fresh avocado in salads or just mashed on a toast, but did you know that avocado is also great in your skincare routine?

Avocado is full of omega-3 fatty acids and vitamins A, D and E. All three of these vitamins are liposoluble which means that we need oil or fat to allow them to be completely absorbed and because avocado contains a lot of good fat it’s a wrap. ?

Avocado also contains other elements like potassium and lecithin and in a combination with antioxidants A and E they can help in healing dry patches on your skin, moisturize, even help with dry eczema. According to some research, oleic acid contained in avocado can help in formation of a new healthy tissue. Also omega-3 and oleic acid have anti inflammatory properties. Because of all this beneficial things I would recommend that every time when you open a new avocado, one part you eat and other part use to make a very good nourishing face mask at home and the recipe for it I will offer at the end of this post, so keep reading. If you don’t like to mix and prepare at home your skincare I will also add a link for products that are tried and tested and that I can recommend. Now when we all need to stay at home and keep social distance you can order them on-line from your home.

 

As to apple cider vinegar, its main skincare benefits are that is anti microbial and that can be a very good astringent (to tighten the pores). It contains acetic acid which in our body affects metabolism of carbohydrates and fats and when it is applied topically it can be a good toner especially for oily skin. Of course it needs to be diluted with water. For people with less sensitive skin it can be used as at home blemish spot treatment. You take a cotton bud, wet it with apple cider vinegar and put on a pimple before going to sleep. Apple cider vinegar contains also some of the fruit acids also known as a AHA acids that are working on our skin like a chemical exfoliator. Malic acid present here, for example can help to remove dead skin cells from the most upper layer of the skin leaving your skin fresh and glowy. So it is good to make a lotion from a mixture of apple cider vinegar and water and apply it every evening before going to sleep. As a mild acid it can also help in balancing your skin’s PH and even help your skin to keep moisture and soothe inflammation (of course when it is diluted). I will give you a recipe for it and also I will give you a link for a AHA lotion that you can order if you still like to have cosmetic product rather than self made lotion ?

 

I don’t know how many of you have heard about Epsom salt? This is a mineral salt that can lower the pain in our body and also have a lot of benefits for our skin and nails. Epsom salt is mineral mixture of sulphate and magnesium. Because magnesium has the property to calm us, when we take a tablet orally, it also helps relax muscles and take away stress when it is absorbed through skin because it releases hormone serotonin. Serotonin is popular called hormone of happiness. Because of its crystal structure, can be used also as a mechanical peel but since I am a fan of chemical and not mechanical peels I can recommend this type of peel only for body not for a face peel. Crystals are too big and they can scratch the fine skin of your face. Because Epsom salt reduces water retention it can also help in treating cellulite. This salt can give a lot of volume to your hair too, so when you prepare a relaxing bath, following my recipe, don’t forget to put your hair also in this bath because the combination of Epsom salt and Apple cider vinegar in a bath will give you voluminous, shiny, soft hair. You will be surprised!

 

Eggs can be a great ingredient for home skincare. High in protein, they are good in firming your skin. You can also shrink and tighten your pores, if you have a oily skin, with a mask made of egg whites. Whatever is your skin type you can make an egg mask for you. If you have a dry skin than use egg yolks that are rich in vitamin A and protein. If you have sensitive skin , you can use a mask once per week or two times per month. If you have oily skin, you can use mask twice per week.

 

FACE MASKS RECIPES

1. Anti stress relaxing bath

Fill your bath tub with warm water, not too hot, and than put inside one full glass of Epsom salt, half of the glass of apple cider vinegar and one full table spoon (or two if you need stronger inhaling) of lavender oil. Go in and wait until you feel that water is becoming cooler. Than just pat you body with dry towel , without rinsing, and put on a mild body lotion. Great to do before going to sleep.

2. Lotion for oily skin

Mix one part of apple cider vinegar with two parts of water. Use every morning and evening with a cotton pad gently pressing on your skin, avoiding the eye area. Notice that with using this tonic your skin can become more photo sensitive so don’t forget to use sun protection if you go out.

3. Mask for oily skin

Beat one egg white with few drops of Apple cider vinegar and few drops of lemon juice. Put on your face, wait until is completely dry and than rinse with luke warm water.

4. Peeling mask

Mix baking soda with a bit of milk until you get a paste texture , put on your face avoiding the eye area and after 5 minutes start massaging with circular motions. Rinse thoroughly with luke warm water.

5. Mask for dry skin

Mix one yolk, half of an avocado, few drops of lemon juice, shredded lemon peel and 2 to 3 drops of olive oil or almond oil. Apply to your entire face avoiding the eye area and leave for 20 minutes. Rinse well and put you favorite cream.

Links to products that you can order from home:

https://dermastore.se/exuviance-bionic-oxygen-facial-97ml

https://www.kicks.se/kiehls/hudvard/ansiktsvard/ogonkram/creamy-eye-treatment-with-avocado-28-ml?ssr=on&loadfailure

https://www.lyko.se/the-ordinary/the-ordinary-glycolic-acid-7-toning-sol

https://www.lyko.se/too-cool-for-school/too-cool-for-schoolegg-cream-mask-hydra

https://www.rawfoodshop.se/epsom-salt-1kg.html

 


KÖKGJORD HUDVÅRD

 

Avokado är mycket känt för sina fantastiska hälsoegenskaper. Till exempel avokado innehåller mycket friska fettsyror på en relativt låg kalorinivå. Ni vet alla antagligen hur bra är avokadoolja att laga mat, färsk avokado i sallader eller bara mosade på en rostat bröd, men visste du att avokado också är bra i din hudvårdsrutin?

Avokado är full av omega-3-fettsyror och vitamin A, D och E. Alla dessa vitaminer är liposolubbla, vilket innebär att vi behöver olja eller fett för att de ska kunna absorberas fullständigt och eftersom avokado innehåller mycket bra fett är det en slå in. ?

Avokado innehåller också andra element som kalium och lecitin och i kombination med antioxidanter A och E kan de hjälpa till att läka torra fläckar på din hud, återfukta, även hjälpa till med torr eksem. Enligt en del forskning kan oljesyra i avokado hjälpa till i bildandet av en ny frisk vävnad. Omega-3 och oljesyra har också antiinflammatoriska egenskaper. Pga alla dessa gynnsamma saker skulle jag rekommendera att varje gång du öppnar en ny avokado, en del du äter och en annan del använder för att göra en mycket god närande ansiktsmask hemma och receptet för det kommer jag att erbjuda i slutet av detta post, så fortsätt att läsa. Om du inte gillar att blanda och förbereda din hudvård kommer jag också att lägga till en länk för produkter som är testade och som jag kan rekommendera. När vi alla behöver stanna hemma och hålla socialt avstånd kan du beställa dem online från ditt hem.

När det gäller äppelcidervinäger, dess huvudsakliga hudvårdsfördelar är att den är antimikrobiell och det kan vara en mycket bra astringent (för att dra åt porerna). Den innehåller ättiksyra som i vår kropp påverkar metabolismen av kolhydrater och fetter och när den appliceras topiskt kan det vara en bra toner, särskilt för fet hud. Naturligtvis måste den spädas med vatten. För personer med mindre känslig hud kan den användas som en hemlig fläckbehandling. Man tar en bomullsknopp, fuktar den med äppelcidervinäger och sätter på kokarna innan man sover. Äppelcidervinäger innehåller också några av fruktsyrorna kända som AHA-syror som fungerar på vår hud som en kemisk exfoliator. Ältsyra som finns här kan hjälpa, till exempel, att ta bort döda hudceller från det övre skiktet i huden och lämnar din hud fräsch och ljuslig. Så det är bra att laga en lotion från en blandning av äppelcidervinäger och vatten och applicera den varje kväll innan du sover. Som en mild syra kan det också hjälpa till att balansera hudens PH och till och med hjälpa din hud att hålla fukt och lugna inflammation (naturligtvis när den är utspädd). Jag kommer att ge dig ett recept på det och jag kommer också att ge dig en länk till en AHA-lotion som du kan beställa om du fortfarande vill ha kosmetisk produkt snarare än hemmagjord lotion.

 

Jag vet inte hur många av er har hört talas om Epsom-salt? Detta är ett mineralsalt som kan sänka smärtan i kroppen och dessutom ha många fördelar för vår hud och naglar. Epsom salt är en mineralblandning av sulfat och magnesium. Eftersom magnesium har den egenskapen att lugna oss, när vi tar en tablett oralt, hjälper det också att slappna av muskler och ta bort stress när den absorberas genom huden, för att det släpper hormon serotonin. Serotonin är populärt kallat lyckohormon. På grund av dess kristallstruktur, kan den också användas som en mekanisk skal, men eftersom jag är en fan av kemiska och inte mekaniska skal, kan jag rekommendera denna typ av skal endast för kropp inte för en ansiktskal. Kristaller är för stora och de kan repa den fina huden i ansiktet. Eftersom Epsom salt minskar vattenhållningen kan det också hjälpa till att behandla celluliter. Detta salt kan ge ditt hår också mycket volym, så när du förbereder ett avkopplande bad efter mitt recept, glöm inte att lägga håret också i det här badet eftersom kombinationen av Epsom salt och äppelcidervinäger i ett bad ger dig voluminöst, glänsande, mjukt hår. Du kommer att bli förvånad!

 

Ägg kan vara en bra ingrediens för hudvård. De är rika på proteiner och de är bra i att förstärka din hud. Man kan också krympa och dra åt sina porer, om man har en fet hud, med en mask av äggviter. Oavsett vad som är din hudtyp kan du göra en äggmaske åt dig. Om du har en torr hud än att använda äggulor som är rika på vitamin A och protein. Om du har känslig hud kan du använda en mask en gång i veckan eller två gånger per månad. Om du har fet hud kan du använda masken två gånger per vecka.

 

ANSIKTSMASK RECEPT

1. Anti-stress avslappnande bad

Fyll badkaret med varmt vatten, inte för varmt, och lägg i ett fullt glas Epsom-salt, hälften av glaset äppelcidervinäger och en full bordssked (eller två om du behöver starkare inandning) lavendelolja. Gå in och vänta tills du känner att vattnet blir svalare. Sen bara klappa kroppen med en torr handduk utan att skölja och ta på en mild kroppslotion. Bra att göra innan du sover.

2. Lotion för fet hud

Blanda en del äppelcidervinäger med två delar vatten. Använd varje morgon och kväll med en bomullsunderlag och tryck försiktigt på huden och undvik ögonområdet. Lägg märke till att med din tonic kan din hud bli mer fotokänslig så glöm inte att använda solskydd om du går ut.

3. Mask för fet hud

Pisk en äggvita med några droppar äppelcidervinäger och några droppar citronsaft. Sätt på ansiktet, vänta tills det är helt torrt och skölj med ljummet varmt vatten.

4. Peeling-mask

Blanda bakpulver med lite mjölk tills du får en pasta konsistens, lägg på ansiktet och undvik ögonområdet och, efter 5 minuter, börja massera med cirkulära rörelser. Skölj noggrant med ljummet varmt vatten.

5. Mask för torr hud

Blanda en äggula, hälften av en avokado, några droppar citronsaft, strimlad citronskal och 2 till 3 droppar olivolja eller mandelolja. Applicera på hela ansiktet och undvik ögonområdet och låt stå i 20 minuter. Skölj väl och lägg din favoritgrädde.

 

Länkar till några produkter att du kan köpa online:

https://dermastore.se/exuviance-bionic-oxygen-facial-97ml

https://www.kicks.se/kiehls/hudvard/ansiktsvard/ogonkram/creamy-eye-treatment-with-avocado-28-ml?ssr=on&loadfailure

https://www.lyko.se/the-ordinary/the-ordinary-glycolic-acid-7-toning-sol

https://www.lyko.se/too-cool-for-school/too-cool-for-schoolegg-cream-mask-hydra

https://www.rawfoodshop.se/epsom-salt-1kg.html